برنامه بازاریابی

آموزشکده مجازی با این امکان رایگان کاربران را قادر می سازد تا با قرار دادن لینک یا لینکها در وب سایت خود به تبلیغ آموزشکده مجازی یا کالاها آن و به کسب درآمد از آن بپردازند. با خرید کالاها توسط خریدکنندگان توسط لینک شما کمیسیونی(درصدی از فروش) به شما پرداخت میشود. نرخ کمیسیون معمول در حال حاضر 5% میباشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه پرسش و پاسخ یا به شرایط بازاریابی ما مراجعه کنید .

پشتیبان اپن کارت فارسی
آموزشکده مجازی © 2018